DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Conversion of cellulosic biomass to value-added products I KM   649 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lignoselülozik biyokütle materyallerinin tanınması ve bu materyallerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşümünün öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği biyokütle bileşenleri ve biyokütle dönüşüm proseslerini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lignoselülozik materyalleri ve bunların kimyasal yapılarını kavrar
2) Selülozik materyallerin çözündürülme teknikleri kavrar
3) Lignoselülozik materyallerden elde edilen katma değeri yüksek ürünler hakkında bilgi edinir
4) Lignoselulozik materyallerin kullanım metotları ve modifikasyonunu kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokütle materyalleri Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Selülozik biyokütlenin çeşitleri Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
3 Selülozik biyokütlenin kompozisyonu Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
4 Biyokütle materyallerinin hidrolizi-1 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
5 Biyokütle materyallerinin hidrolizi-2 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
6 Biyokütle hidrolizatlarının analizi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
7 Lignoselulozik biyokütleden elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin çeşitleri Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
9 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-1 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
10 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-2 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
11 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-3 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
12 Biyokütle dönüşümü ile ilgili literatür taraması ve çalışması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
13 Lignoselulozik materyallerin kullanım metotları ve modifikasyonu Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
14 Ürün analizi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
15 Konu tekrarı ve dönem ödevi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan yararlanma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar