DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
The Chemistry of Hydrocarbon Fuels I KM   647 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğada yakıt kaynağı, yakıtı oluşturan öncülerin tanınması, yakıt oluşum süreçleri, farklı öncü maddelerin petrol, gaz ve kömürü oluşturma süreçleri, petrolün özelliklerini tahmin etme ve sınıflandırma metotlarını öğretilmesi dersin ana amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Petrolün sınıflandırılması, doğal gaz, kömür

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğada yakıtların nasıl oluştuğunu öğrenir
2) Kömür Petrol ve Doğal gaz oluşum süreçlerini öğrenir
3) Petrol kalitesi ve sınıflandırılmasını öğrenir
4) Kömür yapısını öğrenir
5) Doğal gazın işlenmesi ve kullanımını kavrar
6) Doğal gaz yanma mekanizmasını kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğadaki yakıtların kökeni Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Diyajenez Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
3 Katajenez Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Alg ve liptinit kerojen katajenezi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doğal gaz Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Petrol Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Petrolün özellikleri Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Ham petrol ve kompozisyon ilişkilerinin sınıflandırılması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kömür yapısı Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kömürün makromoleküler yapısı Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kömürün inorganik bileşeni Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Doğal gazın işlenmesi ve kullanımı Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Doğal gazın yanması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar