DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Elektrokimyada İletken Polimerler KM   642 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrolit çözeltilerin özellikleri ve termodinamik yaklaşımlarla irdelenmesi, iyon-iyon, iyon çözücü etkileşmelerinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, iyon-iyon, iyon-çözücü etkileşmeleri, aktiflik kavramı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletken Polimerler hakkında genel bigileri öğrenir
2) İletken polimerlerin elektronik özelliklerini öğrenir
3) Yarı iletken olarak iletken polimerleri öğrenir
4) Elektrokimyasal sistemlerdeki uygulamalarını öğrenir
5) Endüstriyel ve ticari değerinin anlaşılması
6) Potansiyel uygulama alanlarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeştli Endüstriyel Polimerler ve uygulamaları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
2 Elektriksel İletkenlik ve materyallerin fizikokimyasal özellikleri Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
3 Polimerlerin fizikokimyasal özellikleri ve sınıflanması Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
4 Polimerlerde Sentez Teknikleri Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
5 Sentez-Fizikokimyasal özelliklerin ilişkisi Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
6 İletken polimerlerin yapısal özellikleri ve morfoloji Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
7 İletken polimerlerde tersinir redoks denges Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Yazılı Sınav
9 İletken polimerlerde elektriksel İletkenlik Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
10 İletken polimerlerde yapı iletkenlik ilişkisi, aşırı yükseltgenme Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
11 İletken polimerlerin potansiyel uygulama alanları ve mevcut uygulamaları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
12 Enerji teknolojilerinde uygulamaları Fotovoltaik hücreler Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
13 Elektronikte uygulamalrı (Elektrokromizm, LED ler vb.) Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
14 Tıp alanında uygulamaları (kontrollü ilaç dozajı sistemleri, yapay kas vb.) Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
15 Enerji teknolojilerinde uygulamaları şarzlı piller ve kapasitörler Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak and online database Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar