DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Korozyon ve Korozyonun Önlenmesi I KM   585 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Korozyon tanıtılması, önemi ve önlemleri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Korozyonun tanımı, termodinamiği, elektrokimyası, etkileyen faktörler ve korozyon türleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Korozyon önemini kavrar.
2) Metal yüzeyinde adsorplanan maddelerin etkilerini kavrar.
3) İnhibitör etkinliklerinin saptar.
4) İnhibitörlerin etki mekanizmalarını ayırt eder.
5) İnhibitörleri sınıflandırılmasını gösterir.
6) Nötür ve asitli ortamlarda kullanılan inhibitörleri belirtir.
7) İnhibitör etkilerinin saptanması için uygulanan yöntemleri açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun önemi İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
2 Metal yüzeyinde adsorplanan maddelerin etkilerini kavrar. İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
3 İnhibitörler İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
4 İnhibitör etkinlikleri İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
5 İnhibitörlerin etki mekanizmaları İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
6 İnhibitörleri sınıflandırılması İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
7 Adsorpsiyon İzortermleri İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Adsorpsiyon Termodinamiği İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
10 Nötür ortamlarda kullanılan inhibitörleri İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
11 Asitli ortamlarda kullanılan inhibitörleri İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
12 Bazik ortamlarda kullanılan inhibitörleri İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
13 İnhibitör etkinliklerinin saptanmasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
14 İnhibitör etkilerinin saptanmasında uygulanan yöntemler İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
15 İnhibitör Uygulamaları İnhibitörler kitabından ilgili konu hakkında bilgi edinilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar