DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Elektrokimya II KM   578 2 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrokimyasal sistemlerde arayüzeyde yük transferi ve ilgili teorileri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Elektrot reaksiyonlarına giriş, arayüzeyde elektron transferi, elektrokimyasal reaksiyonlar, elektriksel alanda elektron transferi, aşırı gerilimde reaksiyon hızı, Butler-Volmer eşitliği, Polarize ve polarize olmayan arayüzeyler, elektrokimyasal denge koşullarında kinetik ve termodinamik yaklaşımlar, Nernst eşitliği, Butler-Volmer eşitliğinin bazı kantitatif özelliği, simetri faktörü, yarı iletkenlerde elektrot kinetiği, elektroliz, pil ve korozyon, aşırı gerilim ve metallerin elektrokatalitik özellikleri ile ilişkisi , H2 ve O2 aşırı gerilimleri, elektrokataliz ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arayüzeyeyde yük transferini kavrar.
2) Elektrot reaksiyonlarının kinetiğini kavrar.
3) Butler Volmer eşitliğini kavrar
4) Aşırı gerilim altında yük transferinin kinetiğini kavrar
5) Pil sistemlerini açıklar
6) Elektrokatalitik olayları açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrot reaksiyonlarına giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Arayüzeyde elektron transferi, elektrokimyasal reaksiyonlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Aşırı gerilimde reaksiyon kinetiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Butler-Volmer eşitliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Polarize ve polarize olmayan arayüzeyler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Elektrokimyasal denge koşullarında kinetik ve termodinamik yaklaşımlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Nernst eşitliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Simetri faktörü Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Yarı iletkenlerde elektrot kinetiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Elektroliz, pil ve korozyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Aşırı gerilim ve metallerin elektrokatalitik özellikleri ile ilişkisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Elektrokataliz ve uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Elektrokimya ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Elektrokimya ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar