DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Koordinasyon Kimyası KM   543 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Koordinasyon kimyası hakkında bilgi sahibi olmak, özelliklerini öğrenmek, mekanizmalarını kavramak
Dersin İçeriği
Koordinasyon bileşiklerinin özellikleri, sentezleri, sınıflandırılması ve kullanım alanlarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Koordinasyon bileşiklerin özelliklerini öğrenir
2) Etkin Atom Numarası Teorisini öğrenir
3) Molekül Yapısını belirler.
4) Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı ilişkilendirir.
5) Moleküler Orbital Teorisi ve atom orbitallerinin birleşimini kullanarak Komplekslerdeki bağlanmayı açıkla
6) Koordinasyon bileşiklerinin reaksiyon mekanizmalarını ifade eder
7) Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özelliklerini açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon Kimyasının Tarihçesi ders kitabı
2 Werner ve Jorgensen Yaklaşımı ders kitabı
3 Kovalent Bağ ve Hibridleşme ders kitabı
4 Etkin Atom Numarası Teorisi ders kitabı
5 Valans Bağ Teorisi ders kitabı
6 Elektrostatik ve Kristal Alan Teorileri ders kitabı
7 Elektrostatik ve Kristal Alan Teorileri ders kitabı
8 Ara Sınav
9 Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı ders kitabı
10 Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı ders kitabı
11 Moleküler Orbital ve Ligand Alan Teorileri ders kitabı
12 Moleküler Orbital ve Ligand Alan Teorileri-devam ders kitabı
13 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özellikleri ders kitabı
14 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özellikleri ders kitabı
15 Genel Tekrar notlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar