DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Thermal Energy Storage I KM   051 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halime Ömür PAKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmada termal enerji depolama uygulama prensiplerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Termal enerji depolamaya giriş (genel enerji kullanımı eğilimleri, enerjinin korunmasının önemi), Isı transferinde temel konular (ısı iletimi, ısı konveksiyonu, radyasyon), Isı pompaları (genel, soğutucular, ısı taşıyıcı), Güneş Enerjisi (güneş radyasyonu, güneş enerjisinin foto-kimyasal dönüşümü, güneş kollektörleri), Doğal ısı (Yeraltı suyu ısısı, toprak ısısı, jeotermal enerji, yüzey suyu ısısı).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel enerji kullanım trendlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini tanır.
2) Termal enerji depolomanın genel prensiplerini tanır.
3) Isı transfer temel konuları kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termal enerji depolamaya giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Genel enerji kullanımı eğilimleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Isı transferinde temel konular Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Isı iletimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Isı konkevsiyonu Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Radyasyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Isı pompası Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
9 Soğutucular Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Isı taşıyıcı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Güneş enerjisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Güneş enerjisinin potokimyasal çevrimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Güneş kollektörleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Doğal ısı: Yeraltı suyu ısısı, yerküre ısısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
15 Jeotermal enerji, yüzey suyu ısısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar