DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri İnorganik Kimya KM   049 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ileri düzeyde inorganik kimya konularını kavraması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
İleri inorganik kimya konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atomun yapısını açıklar.
2) Simetri elemanlarını sınıflandırır.
3) Molekül orbital teorisini açıklar.
4) Koordinasyon Kimyasını kavrar.
5) Organometalik bileşikleri ve özelliklerini açıklar.
6) Biyokimya ve çevre kimyası ile inorganik kimyayı ilişiklendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomun yapısı Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
2 Lewis ve VSPER Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
3 Molekül orbital teorisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Simetri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Asitler ve Bazlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
6 Kimyasal bağlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Katı Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev
9 Koordinasyon Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Koordinasyon kimyası II: Bağlanma Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 Koordinasyon Kimyası III: Elektronik spektrumlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Koordinasyon Kimyası IV: Tepkime mekanizmaları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Organometaller Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Organometalik tepkimeler ve kataliz Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Biyoinorganik ve çevre kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar