DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Thermal Energy Storage II KM   048 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halime Ömür PAKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı termal enerji depolama tekniklerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Termal enerji depolama teknikleri (duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama, reaksiyon ısısı) Termal enerji depolama potansiyeli (teknik özellikler, ekonomik yönler, çevresel yönler), termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı (verimlilik, ısıl özellikler, ısı kaybı, sıcaklık alanı)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termal enerji depolama tekniklerini kavrar.
2) Termal enerji depolama tekniklerinin uygulamalarını analiz eder.
3) Termal enerji depolama sisteminin tasarımını, çevresel ve ekonomik faydalarını analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termal enerji depolama teknikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 duyulur ısı depolama Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 gizli ısı depolama Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Termal enerji depolama potansiyeli Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 teknik yönler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 ekonomik yönler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 ekonomik yönler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
9 termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı Kitapta ilgili bölüm ve internet
11 verimlilik Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 ısı kaybının termal özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 ısı kaybının termal özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 sıcaklık alanı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
15 sıcaklık alanı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar