DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Biyokimya I KM   037 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyde Seyhan TÜKEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlının yapısında bulunan su,karbohidrat,aminoasit,peptid ve proteinler, enzimler, nükleik asit ve bunların oluşturduğu supra moleküllerin kimyasal yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenip, biyolojik işlevleri ile ilişkilendirebilme, biyokimyanın diğer anabilim ve bilim dallarıyla ilişkilendirilebilmesinin temelini oluşturabilme ve biyokimyanın araştırma ve uygulama alanlarına olan ilgiyi artırabilmek
Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, Hücreler, Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite, Su ve yaşamsal önemi, Amino asitleri ve peptidler, Proteinler, Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri, Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin), Enzimler, Enzim kinetiği, Karbohidratlar ve glikobiyoloji, Lipidler, Biyolojik zarlar ve taşınma, Nükleotidler ve nükleik asitler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücrenin yapısını ve işlevini kavrar
2) Su ve suyun hayati önemini kavrar
3) Aminoasit, protein, karbohidrat, lipid ve nükleotid ve nükleik asitlerin moleküler yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini kavrar
4) Proteinlerin üç boyutlu yapısını ve uygulamalarını kavrar
5) Enzim katalizli reaksiyonların kinetiğini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyaya giriş Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
2 Hücreler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
3 Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
4 Su ve yaşamsal önemi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
5 Amino asitleri ve peptidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
6 Proteinler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
7 Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin) Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
10 Enzimler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
11 Enzim kinetiği Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
12 Karbohidratlar ve glikobiyoloji Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
13 Lipidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
14 Biyolojik zarlar ve taşınma Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
15 Biyolojik zarlar ve taşınma Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar