DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Kolloit Kimyası KM   008 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kolloitlerin yapısını, özelliklerini ve uygulamada önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Kolloit kimyaya giriş, kolloit çözeltilerin elde edilişi, kolloitlerin optik özellikleri, kinetik hareketleri, viskozitesi, yüzey gerilimi, adsorpsiyon, elektriksel özellikleri, sabunlar ve misellerin yapısı, jeller, emülsiyonlar, köpükler, aeresoller ve polimerler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kolloit çözeltileri tanır.
2) Kolloitlerin kiimyasal özelliklerini kavrar.
3) Kolloitlerin fiziksel özelliklerini kavrar
4) Emülsiyonların özelliklerini kavrar.
5) Jel yapıları tanır.
6) Sabun ve misel yapıları tanır.
7) Aerosolleri tanır.
8) Kolloitlerin sanayide önemini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
X
2
Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
X
3
Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
X
4
Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
X
5
Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
X
8
Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
X
9
Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
X
11
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
13
Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kolloit kimyasına giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Kolloit çözeltilerin elde edilişi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Kolloidlerin saflaştırılması Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Kolloitlerin optik özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
5 Kolloit çözeltilerde viskozite ve yüzey gerilimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Kolloidal çözeltilerde yüzey olayları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
7 Yüzey olaylarının uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav Kitapt ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Kolloitlerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
10 Sabun ve misellerin özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
11 Jeller Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
12 Emülsiyonlar Kitapta ilgili bölüm ve internet
13 Köpükler ve sanayide önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Havada asılı partiküller ve özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
15 Polimerler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar