DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği MTY   562 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarının oluşturulması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
İş Güvenliği yönetimi, İşçi Güvenliği politikalarının oluşturulması, İş Güvenliği alanında planlama çalışmaları, iş kazaları ve olayları inceleme tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini öğrenir ve planlama yapma becerisi kazanır.
2) İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerinin başarısında rol oynayan faktörleri tanımlayabilme
3) İSG Yönetim sisteminde kullanılan risk analiz yöntemlerini öğrenme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği(İsg) Kavramı ve Yönetim Sistemlerine Giriş-1 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 İş Sağlığı ve Güvenliği(İsg) Kavramı ve Yönetim Sistemlerine Giriş-2 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-BSI 8800 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-OHSAS 18001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-OHSAS 18002 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-ISO 9001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 İSG Yönetim Sistemlerinin Gelişimi-ISO 14001 Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 İSG Yönetim Sisteminin Yapısı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 İSG Yönetim Sistemini Uygulama Adımları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İSG Yönetim Sisteminde Belgelendirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Risk Değerlendirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Risk Yönetim Sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Risk Değerlendirme Methodları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Ergonomi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar