DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Pazarlama Yönetimi * MTY   552 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlama yönetiminin temel ilkelerinin öğrenilmesi ve uygulanabilir duruma gelinmesi hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Pazarlamanın temel unsurları, pazarlama karmasının oluşturulması ve işletmelerde stratejik yönetim anlayışının bir parçası olarak kullanılması incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Yönetimi kavramı Kaynak okuma
2 Pazarlama yönetiminin temel ilkeleri Kaynak okuma
3 Pazarlama yönetiminin temel ilkeleri Araştırma
4 Pazarlama yönetiminin temel ilkeleri Araştırma
5 Pazarlama yönetiminin temel ilkeleri Araştırma
6 Pazarlama yönetiminin temel ilkeleri. Araştırma
7 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
10 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
11 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
12 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
13 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
14 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
15 Pazarlama yönetimindeki yeni gelişmeler ve uygulamalar Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar