DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bakım Planlama ve Kontrolü MTY   514 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bakım sistemlerinin yapısını ve bakım planlamanın esaslarını, endüstride üretim makinelerinin, tesislerin en optimal şekilde bakımlarını planlayarak, en uygun çalışma şartlarında kalmasını temin edecek yöntemlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bakım planlama kavramı, amaçları ve tipleri, bakım planlama sistemi ve organizasyonu, bakım faaliyetleri, bakım çizelgeleme ve kontrol, önleyici ve arızi bakım, arıza dağılımları ve güvenilirlik, kısa ve uzun vadeli bakım politikaları, bakım planlamada benzetim, tek-gurup yenileme, onarım-yenileme politikaları, bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri, (BBYS), toplam üretken bakım (TPM)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arıza, bakım, tamir ile önleyici, kestirimci, düzeltici vb. bakım konularını kavramak,
2) Endüstriyel makine ve sistemlerin güvenirlik ve bakılabilirliği konularının kavramak,
3) Makine ve ekipmanların arıza davranışları ile bilgiler edinmek,
4) Bakım faaliyetlerini, en uygun planlama bilgisi edinmek,
5) Olasılık hesapları, benzetim, optimizasyon, proje yönetimi vb. endüstri mühendisliğinin temel yöntemlerinin bakım problemlerinin çözümüne uygulama yetisi kazanmak,
6) Bilgisayar destekli bakım yönetim sistemlerinin tanımak ve örnek bir programı inceleyip uygulamalar yapmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bakım Planlama kavramı, amaçları ve tipleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
2 Bakım planlama sistemi ve organizasyonu Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
3 Bakım çizelgeleme ve kontrol Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
4 Bakım yönetimi modelleri Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
5 Önleyici ve Arızi Bakım Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
6 Arıza dağılımları ve güvenilirlik Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
7 Kısa ve Uzun Vadeli Bakım Politikaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Onarım-Yenileme Politikaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
10 Tek-Gurup Yenileme Politikaları Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
11 Bakım Planlamada Benzetim Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
12 Kestirimci bakım ve teşhis edici (diyagnostik) teknikler Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
13 Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemleri (CMMS) Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
14 Toplam Üretken Bakım Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
15 Toplam Üretken Bakım Konuyla ilgili ders notları ve kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar