DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütünleşik Ürün Geliştirme MTY   511 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KOKANGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeni ürün tasarım sürecinde kullanılmakta olan yaklaşımlar hakkında bilgi verme ve bütünleşik ürün geliştirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Ürün ve proses geliştirme süreci ve aşamaları; eşzamanlı maliyet düşürme, müşteri memnuniyeti artırma, kalite iyileştirme, çevrim süresi düşürme yaklaşımı; rekabet gücünü artırıcı imalat stratejileri; eş zamanlı mühendislik; tersine mühendislik; imalata yönelik tasarım; kalite fonkisyonları yerleştirme (QFD); değer mühendisliği; ürün mimarisi proses mühendisliği; hızlı prototip geliştirme; bilgisayar destekli ürün ve proses geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ürün fikri geliştirme yeteneği kazanmak
2) Ürün ve proses geliştirme süreç yönetimi
3) Var olan ürün geliştirme stratejilerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün ve proses geliştirme süreci ve aşamaları Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eşzamanlı maliyet düşürme Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Müşteri memnuniyeti artırma Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kalite geliştirme Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevrim süresi azaltma yaklaşımı Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Üretim stratejilerinin rekabet gücünün artırılması Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Eş zamanlı mühendislik yaklaşımı Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tersine mühendislik yaklaşımı Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İmalat için tasarım Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kalite fonksiyon yayılımı Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yaratıcı düşünce tekniği Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hızlı protipleme Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hızlı protipleme Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bilgisayar destekli ürün ve proses geliştirme Konu ile ilgili ön araştırma yapılması ve mevcut uygulamaların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar