DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Yönetimi MTY   504 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Beşir ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enerji yönetiminin temel amacı; enerji kaynaklarının ve servislerinin daha az maliyet ve çevresel etkilerle yönetilmesini öğretmek. Endüstride kullanılan enerji sistemlerinin yüksek verimlilikte kullanılabilmesi için enerji etüt, termal analiz ve ekonomik analiz yöntemlerinin öğretilmesi, enerji ihtiyacının optimizasyonu, yakıt ve enerji dönüşüm yöntemlerinin öğretilmesi,
Dersin İçeriği
Enerji tüketimi, dönüşümü ve kaynakları Enerji yönetimi ve korunumu Enerji yönetimi ve korunumu Endüstriyel enerji yönetimi ve kullanımı Endüstriyel enerji yönetimi ve kullanımı Instrumentation Ekonomik analiz Enerji sistemleri teknolojileri Enerji sistemleri teknolojileri Enerji ve çevre Vize Endüstriyel kojenerasyon Endüstriyel kojenerasyon Termal akışkan sistem analizi Final sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerji kaynakları, dönüşümü ve tüketilmesi konusunda temel bilgi sahibi olmak
2) Enerji yönetim ilkeleri hakkında temel bilgi sahibi olmak
3) Sanayide enerji yönetiminin nasıl yapıldığını bilmek
4) Enerji üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
5) Enerji üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilebilecek olası zararları bilmek, çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6) Endüstriyel kojenerasyonun avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak
7) Thermal akışkan sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
8) Bir enerji sisteminin ekonomik ömrünün tahmin edilebilmek
9) Çoğunlukla enerji projelerinde kullanılan ekonomik analiz yöntemlerini örneklerle öğrenmek.
10) Enerji etüdü kavramlarını, enerji etüt elemanlarını ve enerji etüt sonuçlarını rapor halinde hazırlayabilme
11) Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında temel bilgiye sahip olmak
12) Atık ısının sınıflamasını, ısı geri kazanım sistemlerini ve uygulamalarını öğrenmek
13) Yanma analizinin esaslarını kavramak ve yanma sistemlerinin verimliliğini arttırmak
14) Isıl izolasyonun fiziğini, yalıtım malzemesinin özelliklerini öğrenmek
15) Isı yalıtım malzemelerinin seçimini kavramak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji Tüketimi, Dönüşüm ve Kaynakları Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
2 Enerji yönetimi ve korunumu Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme
3 Endüstriel enerji yönetimi ve kullanımı Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
4 Endüstriel enerji yönetimi ve kullanımı Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme
5 Instrumentation Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
6 Ekonomik analiz Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme
7 Enerji sistemleri teknolojileri Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
8 Ara Sınav Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma,
9 Enerji ve çevre Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
10 Ara sınav Yazılı Sınav, Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
11 Yanmanın analiz yöntemleri Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
12 Isı Geri Kazanım Sistemleri Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme
13 Endüstriyel kojenerasyon Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
14 Termal akışkan sistem analizi Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme
15 Termal izolasyon malzemeleri Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar