DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi MTY   500 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, maliyet analizi ve mühendislik ekonomisinde kullanılan temel kantitatif teknikleri bilgisayar uygulamaları yardımıyla incelemektir.
Dersin İçeriği
Maliyet faktörleri; maliyetlerin muhasebeleştirilmesi; faaliyet bazlı maliyetlendirme; faiz/zaman-para ilişkileri; yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması; finansal analiz ve planlama teknikleri; mühendislik projelerinin finans yöntemleri; sermaye bütçeleme/portföy analizi; amortisman/gelir vergisi/enflasyon; başa baş/duyarlılık/risk analizleri; örnek vakıa analizleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik kararlarında mühendislik ekonomisi yöntemlerinin rolünü öğrenir.
2) Temel mali tabloları genel olarak analiz eder ve yorumlar.
3) Proje nakit akış diyagramları üzerinde temel faiz ve bugünkü değer hesaplamalarını yapar.
4) Proje ve yatırım alternatifleri içerisinde en ekonomik olanını uygun karar modelini kullanrak seçer.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik Ekonomisi Kararları ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Finansal Tabloların Analizi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Maliyet Kavramları ve Davranışları ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Paranın Zaman Değeri ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Para Yönetimi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yatırım İlkeleri ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Net Bugünkü Değer Analizi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yıllık Eşdeğer Analizi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Geriye Dönüş Oranı Analizi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Amortisman Hesaplamaları Proje Nakit Akışları ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Enflasyon ve Proje Nakit Akışlarına Etkisi ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Proje Risk ve Belirsizlikleri ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sermaye Bütçeleme Kararları ilgili kitap bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Sunumları ilgili kitap bölümünün okunması Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar