DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik ve Teknolojik Yönetim Projesi MTY   201 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencilerin mühendislik ve teknoloji yönetimini ilgilendiren uygulamalı bir konuda proje çalışması yaparak, sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak bir jüri önünde sunmalarıdır.
Dersin İçeriği
Proje konusu öğrencinin danışmanı ile beraber belirlenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seçilen bir konu hakkında literatür araştırması yapar.
2) Elde edilen bilgilerin analizini yapar ve yorumlar.
3) Sonuçları bir dinleyici kitlesi önünde sunar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje yönetiminin temel kavramları Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Konu araştırılması, yazım teknikleri hakkında bilgi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Konu araştırılması, sunum teknikleri hakkında bilgi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Literatür değerlendirme Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Literatür değerlendirme Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Literatür değerlendirme Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Literatür değerlendirme Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Problem analizi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Problem analizi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Problem analizi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sonuçların değerlendirilmesi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sonuçların değerlendirilmesi Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sonuçların düzenlenmesi ve yazımı Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sonuçların düzenlenmesi ve yazımı Proje konusuna hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje konusuna hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar