DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Analizi ve Bütçeleme MTY   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelecekte endüstri işetmelerinin planlama ve kontrol departmanlarında uzman ve yönetici olarak çalışmak isteyen endüstri mühendislerine, planlama, bütçeleme, maliyet analizi ve sapma analizleri konularında mesleki bilgi öğrenilmesini sağlamak. Bu kapsamda, bütçeleme sistemleri,finansal yönetim çevrimi, tahminleme ve ihtiyaç analizi, bütçe analizi, iç kontrol, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinden bahsedilecektir.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizleri; transfer fiyatlandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme Bütçelerinin Neler Olduğunu Anlayabilme.
2) Bütçe Düzenlemesinin Nasıl Yapılacağını Açıklayabilme.
3) Bütçe ve Maliyet Kontrolünün Nasıl Yapılması Gerektiğine Karar Verebilme.
4) Bütçelemenin Yararlarını Tartışabilme
5) Maliyet Kontrolü Sonucu Ortaya Çıkan Sonuçları Değerlendirebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bütçe Kavramı, Amaçları, İlkeleri ve Sınırları dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
2 İşletme Bütçelerinin Türleri ve Bütçelerin Hazırlanması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
3 Satış Bütçesi, Üretim Bütçesi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
4 Satışların Maliyeti Bütçesi, Faaliyet Giderleri Bütçesi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
5 Bütçelenmiş Gelir Tablosu, Yatırım Bütçesi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
6 Nakit Bütçesi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
7 Bütçelenmiş Bilanço dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
8 Ara Sınav sınav hazırlığı
9 Maliyet Düşürme Teknikleri dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
10 Standartların Belirlenmesi ve Sapmaların İncelenmesi dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
11 Bütçe Denetimi ve Esnek Bütçe dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
12 Yiyecek İçecek Maliyet ve Gelir Kontrolü dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
13 Yiyecek içecek Maliyet ve Gelir Kontrolü dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
14 İşçilik Maliyet Kontrolü dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
15 İşçilik Maliyet Kontrolü dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar