DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim ve Mali Analiz MTY   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelecekte endüstri işetmelerinin planlama ve kontrol departmanlarında uzman ve yönetici olarak çalışmak isteyen endüstri mühendislerine, planlama, bütçeleme, maliyet analizi ve sapma analizleri konularında mesleki bilgi öğrenilmesini sağlamak. Bu kapsamda, bütçeleme sistemleri,finansal yönetim çevrimi, tahminleme ve ihtiyaç analizi, bütçe analizi, iç kontrol, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinden bahsedilecektir.
Dersin İçeriği
Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizleri; transfer fiyatlandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) finansın temel kavramlarının tanınması
2) paranın zaman değerine ilişkin hesaplama yöntemlerinin anlaşılması
3) sermaye maliyeti kavramının anlaşılması
4) İşletme Sermayesi kavramı
5) mali analiz teknikleri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal yönetimin tanımı ve amacı dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
2 Paranın zaman değeri 1 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
3 Paranın zaman değeri 2 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
4 Finansal Planlama 1 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Finansal Planlama 2 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
6 İşletme Sermayesi Yönetimi 1 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
7 İşletme Sermayesi Yönetimi 2 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Sözlü Sınav
9 Sermaye bütçelemesi1 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
10 Sermaye bütçelemesi 2 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
11 Sermaye bütçelemesi 3 dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
12 İlgili konuların tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
13 İlgili konuların tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
14 İlgili konuların tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
15 İlgili konuların tartışılması dersin anlaşılabilmesi için materyalllerin verilmesi Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar