DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi MTY   002 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretim yönetiminin çalışma alanları , temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Üretim Yönetimine giriş, İmalat ve servissistemleri arasındaki farklar ve benzerlikler , İstatistiksel Proses Kontrol, KontrolŞemaları, Proje Yönetimi ,Gannt Şeması, KritikYolMetodu, Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği, Kalite Yönetimi ,İstatistiksel Kalite Kontrol , Bekleme hattıanalizine giriş, Bekleme hattıanalizinde hesaplamalar , Şebeke modellerine giriş, Şebeke modellerinin uygulamaları , Tahmin yöntemlerine giriş, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, İş SıralamasıTeknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim sistemlerini anlama
2) İmalat ve servis sistemleri arasındaki farklar ve benzerlikleri anlayabilir
3) İstatistik proses tekniklerini uygulayabilir
4) Kontrol şemalarını uygulayabilir
5) Kesikli ve sürekli kontrol şemalarını kullanabilir
6) Proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
7) Proje çizelgeleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
8) bekleme hatları hakkında bilgi sahibi olur
9) Analitik çözümü olan bekleme hatlarını analiz edebilir
10) Yaklaşık çözümü olan bekleme hatlarını analiz edebilir
11) Bekleme hatlarının simulasyonu hakkında bilgi sahibi olur
12) Bekleme hatlarının simulasyon modelini kurabilir
13) üretim Planlaması hakkında bilgi sahibi olur
14) Üretim planlama tekniklerini uygulayabilir
15) Üretim çizelgeleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim Yönetimine giriş Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
2 İmalat ve servis sistemleri arasındaki farklar ve benzerlikler Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
3 İstatistiksel Kalite Kontrol Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
4 Kontrol şemaları Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
5 Kesikli ve sürekli kontrol şemaları Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
6 Proje yönetimi Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
7 Proje çizelgeleme teknikleri Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
8 Ara Sınav Klasik sınav
9 Kritik yol metodu Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
10 Proje Değerlendirme ve Gözden geçirme tekniği Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
11 bekleme hatlarına giriş Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
12 Analitik çözümü olan bekleme hatlarının analizi Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
13 Yaklaşık çözümü olan bekleme hatlarının analizi Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
14 Bekleme hatlarının simulasyonu Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
15 Üretim Planlaması Ders kitabının ilgili bölümünden okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar