DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel İletişim * MTY   551 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel iletişim modelini inceleyerek örgüt kavramı içinde iletişimin önemi öğrenilecektir. Ayrıca, örgüt içinde yapılan iletişim yanlışları gözden geçirilip çözüm yolları incelenecektir.
Dersin İçeriği
Temel iletişim modeli incelenerek, örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar örgüt türleri ile ilişkili olarak anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim tanımı, kapsamı Kaynak okuma
2 İletişim tanımı, kapsamı Kaynak okuma
3 İletişim tanımı, kapsamı Kaynak okuma
4 Temel İletişim modeli Kaynak okuma
5 Temel İletişim modeli Kaynak okuma
6 Temel İletişim modeli Kaynak okuma
7 Örgüt kavramı ve türleri Kaynak okuma
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Örgüt kavramı ve türleri Araştırma
10 Örgüt kavramı ve türleri Araştırma
11 Örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar ve çözüm yöntemleri 1 Araştırma
12 Örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar ve çözüm yöntemleri 2 Araştırma
13 Örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar ve çözüm yöntemleri 3 Araştırma
14 Örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar ve çözüm yöntemleri 4 Araştırma
15 Örgüt içinde iletişimi engelleyen unsurlar ve çözüm yöntemleri 5. Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar