DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bütünleşik Ürün Geliştirme MTY   511 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KOKANGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeni ürün tasarım sürecinde kullanılmakta olan yaklaşımlar hakkında bilgi verme ve bütünleşik ürün geliştirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Ürün ve proses geliştirme süreci ve aşamaları; eşzamanlı maliyet düşürme, müşteri memnuniyeti artırma, kalite iyileştirme, çevrim süresi düşürme yaklaşımı; rekabet gücünü artırıcı imalat stratejileri; eş zamanlı mühendislik; tersine mühendislik; imalata yönelik tasarım; kalite fonkisyonları yerleştirme (QFD); değer mühendisliği; ürün mimarisi proses mühendisliği; hızlı prototip geliştirme; bilgisayar destekli ürün ve proses geliştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni ürün fikri geliştirme yeteneği kazanmak
2) Ürün ve proses geliştirme süreç yönetimi
3) Var olan ürün geliştirme stratejilerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)