DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik ve Teknolojide Proje Yönetimi MTY   503 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama örnekleri ile güncel Proje Yönetimi bilgisi vermek, Proje Yönetimi bilgi alanlarını tanıtmak, öğrencilere Proje yönetebilecek teorik ve pratik alan bilgisinin yanında bir proje yönetimi yazılımı kullanmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Proje nedir, Projeler teknik olarak neyi ifade eder, Hangi teknikler en uygun projeyi bulmamıza yardımcı olur, Teori ve uygulama nasıl birleştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje Yönetimi temel bilgisi vermek ve bilgi alanlarını göstermek
2) Proje Yönetimi süreçleri ve aralarındaki ilişkileri analiz etmek
3) MS Project Yazılımını göstermek, proje planlaması ve performans değerlendirmesi uygulamak
4) Proje uygulamaları ve vaka analizleriyle öğrenilenleri birleştirmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Yönetimine giriş, Proje Yönetimi Süreçleri ve aralarındaki ilişkiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Proje Entegrasyon Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Proje Kapsam Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 MS Project laboratuvar uygulaması (Programın tanıtımı ve Kapsam Yönetimi) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Proje Zaman Yönetimi süreçleri (CPM/ PERT) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Proje Zaman Yönetimi süreçleri (CPM/ PERT) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 MS Project laboratuvar uygulaması ( Kapsam, Zaman Yönetimi) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Proje Maliyet Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Proje Risk Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 MS Project laboratuvar uygulaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Proje Kalite Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri; Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Proje İletişim Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Proje Satın Alma Yönetimi süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar