DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Yeni Yönetim Yaklaşımları MTY   557 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı mühendisleri yeni yönetim yaklaşımları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı mühendislere yönetimde TKY, BPR, e-ticaret ve 6 Sigma gibi eğilimler ve yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir. bu derste, CFS'ler, bu yaklaşımların önündeki engeller ve sorunlar tartışılacak ve sorunların çözümleri analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yeni teknikler öğrenme
2) analitik düşünce
3) proje yönetimi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ders programı Anlatım
Soru-Cevap
2 Kalite yaklaşımları Elden notlar ve makaleler
3 Kalite yaklaşımları Elden notlar ve makaleler
4 Kalite yaklaşımları Elden notlar ve makaleler
5 Kalite yaklaşımları Elden notlar ve makaleler
6 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
7 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
10 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
11 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
12 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
13 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
14 Süreç odaklı yaklaşımlar Elden notlar ve makaleler
15 proje sunumları proje kılavuz Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar