DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojisi MTY   547 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı bilgi yönetimi ve bilişim teknolojisi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Veri iletimi, Veritabanları, Yazılım geliştirme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyonu, Bilişimde yeni eğilimler (GIS, LIS, e-iş, ERP).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) yeni teknikler öğrenme
2) analitik düşünce
3) proje yönetimi
4) liderlik
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama
X
2
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
X
3
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi kazanma; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme
X
4
Mühendislik yönetimi problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama
X
5
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanma; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama
X
6
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma
X
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve kullanma
X
8
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme
X
9
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme
X
10
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
X
11
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
X
12
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 giriş ders programı
2 Bilgi felsefesi Çüçen, K., 2001, Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilgi toplumu Dura, C.ve Atik, H., 2002, Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür yayıncılık Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bilgi piramidi, bilişim sistemleri, SGYD Yüregir, O.H., 2001, Bilişimde Sistem Analizi, Nobel yayınevi, Adana. I Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Karar Destek Sistemleri Yüregir, O.H., 2001, Bilişimde Sistem Analizi, Nobel yayınevi, Adana. I Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Uzman sistemler Yüregir, O.H., 2001, Bilişimde Sistem Analizi, Nobel yayınevi, Adana. I Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Bilgi yönetimi Barutçugil, İ., 2002, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav
9 Bilgi yönetimi Barutçugil, İ., 2002, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim Anlatım
Tartışma
10 uzbilgi yönetimi Davenport,T.H. prusak, L., 2001, İş dünyasında bilgi yönetimi, Rota Yayınları. Soru-Cevap
Tartışma
11 uzbilgi yönetimi Davenport,T.H. prusak, L., 2001, İş dünyasında bilgi yönetimi, Rota Yayınları. Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 uzbilgi yönetimi Krogh, G.V., Ichijo, K, ve Nonaka, I., 2000. Bilginin Üretimi, Dışbank yayınları. VI. Tiwana, A., 2003. Bilginin Yönetimi, Dışbank yayınları.
13 uzbilgi yönetimi Krogh, G.V., Ichijo, K, ve Nonaka, I., 2000. Bilginin Üretimi, Dışbank yayınları. VI. Tiwana, A., 2003. Bilginin Yönetimi, Dışbank yayınları. Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 uzbilgi yönetimi . Krogh, G.V., Ichijo, K, ve Nonaka, I., 2000. Bilginin Üretimi, Dışbank yayınları. VI. Tiwana, A., 2003. Bilginin Yönetimi, Dışbank yayınları. Anlatım
Tartışma
15 proje sunumu proje
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar