DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLSAİT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akademik danışman gözetiminde, öğrencinin çalıştığı alan ile ilgili belirlenen bir konuda literatür taraması, bilgileri toplaması ve derlemesi, bilimsel bir araştırma yapması, elde ettiği verileri yorumlayarak yazılı bir rapor formuna getirebilmesi öğretilir.
Dersin İçeriği
Bir danışman gözetiminde alanı ile ilgili bağımsız bilimsel bir çalışmayı yürütebilme, veri toplayabilme, değerlendirme ve yayınlamayı kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir ve kullanabilir.
2) Alanı ile ilgili bilgiye ulaşmayı öğrenir.
3) Tez konusu ile ilgili veri toplayabilir ve değerlendirebilir.
4) Tez çalışması sırasında karşılaşacağı sorunları çözebilme ve bu amaçla yöntem kurgulayabilmeyi öğrenir.
5) Tez konusundaki son gelişmeleri ve elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)