DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Trol Balıkçılığı ve Seçiciliği SAİ   545 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Trol seçiciliğini arttıran tasarımlar ve geliştirilecek tasarımlar sayesinde torba ve tüm ağın seçiciliğinin nasıl artırıla bileceğinin öğretilmesi. Ayrıca bu aktif av araçlarının seçiciliğinin ölçümünde kullanılan yöntemler ve farklı yöntemler ile toplanan verilerin mevcut yazılımlar ve paket programlar yardımı ile analizlerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Seçiciliğin önemi, trol ağlarının sınıflandırılması, ağ ve torba seçiciliği, seçiciliği ölçmede kullanılan yöntemler, farklı yöntemler (örtü torba eş donam) ile toplanan verilerin paket programlarda analizi, bir seçilik çalışmasın yürütülmesi, rapor yazımı ve seçicilik sonuçların stok tahmininde kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Trol ağı veya torbasında, boy veya tür seçiciliğini artırmada uygun tasarımlar, veri toplama yöntemleri ve analiz konularında bilgi ve becerilerini kullanabilme ve bunu projelendirebilme.
2) Seçicilik parametrelerini stok yönetiminde kullanabilme.
3) Sürdürülebilir bir avcılık için seçici bir av aracı tasarlayabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seçiciliğin açıklanması ve önemi Ders notları, makaleler
2 Trol ağlarının sınıflandırılması Ders notları, makaleler
3 Tasarımlar ve geliştirilmesi Ders notları, makaleler
4 Örtü torba yöntemi Ders notları, makaleler
5 Eş (ikiz) donam yöntemleri Ders notları, makaleler
6 Seçicilik ızgarası Ders notları, makaleler
7 Seçicilik eğrisi ve parametreleri Ders notları, makaleler
8 Ara Sınav
9 Seçicilik eğrisi ve parametreleri Ders notları, makaleler
10 Örtü torba veri analizi Ders notları, makaleler
11 Eş (ikiz) donam veri analizi Ders notları, makaleler
12 Ortalama eğri (havuzlanmış veri) Ders notları, makaleler
13 Ortalama eğri (trol çekimlerinin) Ders notları, makaleler
14 Seçiciliğin populasyona etkisi Ders notları, makaleler
15 Dönem projesi sunumları Sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar