DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Trol Balıkçılığı ve Seçiciliği SAİ   545 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Trol seçiciliğini arttıran tasarımlar ve geliştirilecek tasarımlar sayesinde torba ve tüm ağın seçiciliğinin nasıl artırıla bileceğinin öğretilmesi. Ayrıca bu aktif av araçlarının seçiciliğinin ölçümünde kullanılan yöntemler ve farklı yöntemler ile toplanan verilerin mevcut yazılımlar ve paket programlar yardımı ile analizlerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Seçiciliğin önemi, trol ağlarının sınıflandırılması, ağ ve torba seçiciliği, seçiciliği ölçmede kullanılan yöntemler, farklı yöntemler (örtü torba eş donam) ile toplanan verilerin paket programlarda analizi, bir seçilik çalışmasın yürütülmesi, rapor yazımı ve seçicilik sonuçların stok tahmininde kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Trol ağı veya torbasında, boy veya tür seçiciliğini artırmada uygun tasarımlar, veri toplama yöntemleri ve analiz konularında bilgi ve becerilerini kullanabilme ve bunu projelendirebilme.
2) Seçicilik parametrelerini stok yönetiminde kullanabilme.
3) Sürdürülebilir bir avcılık için seçici bir av aracı tasarlayabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)