DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda Güvenliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) vb. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Ön koşul programları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 HACCP planının oluşturulması, izlenebilirlik sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 HACCP sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 IFS ve BRC standartları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Standartların özeti Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Genel şartlar, dokümantasyon şartları ve yönetimin sorumluluğu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: El kitabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar