DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri SAİ   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
HACCP, IFS, BRC ve bu standartlara dayalı olan ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim standartları, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde, standartların özeti, genel şartlar, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğu, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması, sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı, yönetimin gözden geçirmesi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) içeren ön koşul programları, tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri, HACCP planının oluşturulması, doğrulama planı, izlenebilirlik sistemi, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü, gıda güvenliği yönetim sistemi doğrulaması hakkında bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği
Gıda güvenliği, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,iyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) vb., ön koşul programları, tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri, HACCP planının oluşturulması, izlenebilirlik sistemi, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü, HACCP sistemi, IFS, BRC standartları, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sisteminde standartların özeti, genel şartlar, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğu, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması, sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi el kitabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) HACCP, IFS, BRC standartları hakkında bilgi edinilir
2) ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim standardını öğrenir ve uygular
3) Sistem içinde standartların özetini, genel şartları, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğunu ve gıda güvenliği politikasını öğrenir
4) Sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı ve yönetimin gözden geçirmesi hakkında bilgi edinir
5) İyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi hijyen uygulamalarını (GHP) içeren ön koşul programlarını öğrenir
6) Gıda sektörüne sistemin kurulması için danışmanlık yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)