DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Biyokimyası ve Etkileyen Faktörler SAİ   530 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerini oluşturan bileşenlerin kompozisyonlarını, özelliklerini, mevsimsel değişimler, avlama yöntemleri, tür cinsiyet gibi etmenlerin su ürünleri biyokimyası üzerine etkilerini açıklar
Dersin İçeriği
Su ürünlerinin bileşenleri ve özellikleri, su ürünleri kalitesine mevsimsel değişimler, avlama yöntemleri, tür, ve vücut kompozisyonunun etkileri, su ürünlerinin prerigor ve postrigor dönemlerindeki biyokimyasal döngüler, depolama periyodu ve bozulma sürecinde besinsel kompozisyondaki değişimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünlerinin genel yapısını tanımlayarak diğer gıdalardan farkını ayırt eder
2) Su ürünlerinin yapısında bulunan bileşenlerin özelliklerini ve yararlarını açıklar
3) Su ürünlerine tat veren bileşikleri listeleyebilir
4) Beslenme, üreme gibi etmenlerin su ürünleri biyokimyasına etkilerini açıklayabilir
5) İşlenmiş ürünlerin biyokimyasal yapılarını açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yenebilen su ürünlerinin genel yapısı, besin içeriği Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
2 Lipitler, genel yapısı, kolesterol, eikosonoidler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Çoklu doymamış yağ asitlerinin biyoyararlılığı, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Proteinler, kas proteinleri, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Protein olmayan azotlu bileşikler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Balık ve kabuklularda tat bileşenleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Enzimler, hasat sonrası sü ürünleri kalitesi üzerine etkileri ve kullanımı, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Vitaminler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Makro ve mikro elementler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Balık kalitesi üzerine besleme ve yetiştiricilik uygulamalarının etkisi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Üreme aktivitesi, coğrafi bölge vb etmenler ve biyokompozisyon ilişkisi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Dondurulmuş su ürünlerinin biyokimyası, taze ve dondurma çözündürme farkı Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kurutulmuş, fermente edilmiş, marine ve tütsülü su ürünlerinin biyokimyası Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Termal işlenmiş ürünlerin biyokimyası Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar