DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri SAİ   521 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri işlemede kullanılan Paketleme sistemleri (modifiye atmosfer paketleme, vakum paketleme, kontrollü atmosfer paketleme, gaz paketleme) hakkında bilgi verilmesi, öğretilmesi ve kazanılan bilgilerin gıda sanayisinde uygulanması
Dersin İçeriği
Paketleme sistemleri (modifiye atmosfer paketleme, vakum paketleme, kontrollü atmosfer paketleme, gaz paketleme), bu paketleme sistemlerinin tanımlanması ve terminolojisi, su ürünleri için kullanılan paketleme bileşenleri, paketleme materyalleri,paketleme makineleri, paketlemede kullanılan gazlar, mikroorganizmaların gaz ihtiyaçları, mikroorganizmalara gazın etkisi, paketlemenin potansiyel problemleri, paketleme sistemlerinin avantaj ve dezavantajları. Aynı zamanda, paketlenmiş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesi, paketlenmiş su ürünlerinin kalite kontrol testi ve düzenleyici yönleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paketleme sistemlerini (modifiye atmosfer paketleme, vakum paketleme, kontrollü atmosfer paketleme, gaz paketleme) öğrenir
2) Paketleme sistemlerinin tanımlanması ve terminolojisi hakkında bilgi edinir Paketleme bileşenleri, materyalleri, makineleri, paketlemede kullanılan gazlar hakkında bilgi öğrenir
3) Paketlemenin potansiyel problemleri, paketleme sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenir
4) Paketlenmiş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesi, paketlenmiş su ürünlerinin kalite kontrol testi ve düzenleyici yönleri hakkında bilgi edinir
5) Modifiye atmosfer paketleme ve vakum paketlemenin uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paketleme sistemlerinin tanımlanması ve terminolojisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Su ürünleri için kullanılan paketleme bileşenleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Modifiye atmosfer paketleme: Teorik ve uygulama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Vakum paketleme: Teorik ve uygulama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Gaz paketleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Paketleme bileşenleri ve materyalleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Paketlemede kullanılan gazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Mikroorganizmaların gaz ihtiyaçları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Mikroorganizmalara gazın etkisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Paketleme makineleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Paketlemenin potansiyel problemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Paketleme sistemlerinin avantaj ve dezavantajları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Paketlenmiş su ürünlerinin güvenliği ve kalitesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Paketlenmiş su ürünlerinin kalite kontrol testi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar