DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Labaratuvarda Çalışma Kuralları SAİ   508 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bu derisn amacı gıdaların kalitesine göre değrlendirilebilmesini sağlamak. kaliteli gıda servisini sağlamak
Dersin İçeriği
Su Ürünleri sektörel olarak tazelik bayatlık kriterleri yönünden ele alınarak bu konuda ihtiyaç duyulan analizler ve yöntemleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliğini bilir
2) laboraturda kontrol mekanizmalarını bilir
3) kimyasal ve cam malzemleri tanır
4) laboratuvar aletlerinin kullanımını bilir
5) değişik ürünlerde değişik kalite yöntemleri kullanmayı bilir
6) kalitenin istatistiki değerlendirmesini kalitatif ve kantitatif olanlara göre yapabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 laboratuar düzen ve işlevleri konusunda bilgilendirme uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
2 önlem ve kurallar hakında bilgi vermek uygulamalı anltım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
3 siğorta ve aletlerin durumlarının anlatımı uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
4 cam malzemelrin tanıtımı uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 cam malzemlerin tanıtımı ve hassasiyetleri uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
6 cam malzemlerin temizleme ve kurutma kuralları uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
7 kimyasalların tanıtımı uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 kimyasal kazalarında yapılacak işlemler uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 örenk işlme ve hzılı temiz çalışma kuralları anlatımı uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 çalışmalara özgü kullanılabilecek prensipler uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
12 özel ihtiyaçlara göre rol kesimi uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Deney / Laboratuvar
13 kurgu şeklinde bir araştırmanın laboratuar planlama şemasının oluşturulması uygulamalı anlatım Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
14 kurgu şeklinde bir araştırmanın laboratuar planlama şemasının oluşturulması uygulamalı anlatım
15 laboratuarda temizlik ve kayıt tutma uygulamalı anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar