DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karma Yemler ve Analiz Teknikleri SAİ   502 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balık beslemede rasyonların hazırlanmasında kullanılan bitkisel ve hayvansal kökenli besin ham maddeleri, yem ham maddelerinin besin içerikleri, karma yemlerde analiz tekniklerinin öğretilmesi (nem, kurumadde, hamkül, ham protein, ham yağ, yağ asitleri vb.)
Dersin İçeriği
Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yem ham maddeleri, yem ham maddelerinin kimyasal kalite ve l kompozisyonu, balık unu, yemlerde nem, kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ, yağ asitleri vb. analizler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balık beslemede kullanılan yemlerdeki hammaddeleri açıklar
2) Önemli yem hammaddelerinin besin madde bileşenlerini ve kimyasal kalitesini açıklar
3) Balık yem katkı maddelerini açıklar
4) Balık yem hammaddelerindeki antibesinsel maddeleri açıklar
5) Balık yemlerinde temel kimyasal analizleri yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Balık besinlerinde kullanılan önemli hammddeler, laboratuvar, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Hayvansal kaynaklı hammaddeler ve besin madde içerikleri, laboratuvar, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Balık unu ve besin madde içeriği, laboratuvar, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Rendering ürünleri ve besin madde içerikleri, laboratuvar, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma, ödev için çalışma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Bitkisel hammaddeler, laboratuvar, ödev Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Buğdaygiller ve besin madde içerikleri, laboratuvar uygulaması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Soya fasulyesi ve balık yemi için önemi, laboratuvar uygulaması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Balık yem katkı maddeleri ve önemi, laboratuvar uygulaması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Balık yem katkı maddeleri ve önemi , laboratuvar uygulaması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Sentetik aminoasitler ve önemi, laboratuvar uygulaması Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Antibesinsel maddeler Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Ödev çalışması Ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Genel değerlendirme Ders notları ve diğer ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar