DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karma Yemler ve Analiz Teknikleri SAİ   502 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdurahman POLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balık beslemede rasyonların hazırlanmasında kullanılan bitkisel ve hayvansal kökenli besin ham maddeleri, yem ham maddelerinin besin içerikleri, karma yemlerde analiz tekniklerinin öğretilmesi (nem, kurumadde, hamkül, ham protein, ham yağ, yağ asitleri vb.)
Dersin İçeriği
Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yem ham maddeleri, yem ham maddelerinin kimyasal kalite ve l kompozisyonu, balık unu, yemlerde nem, kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ, yağ asitleri vb. analizler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balık beslemede kullanılan yemlerdeki hammaddeleri açıklar
2) Önemli yem hammaddelerinin besin madde bileşenlerini ve kimyasal kalitesini açıklar
3) Balık yem katkı maddelerini açıklar
4) Balık yem hammaddelerindeki antibesinsel maddeleri açıklar
5) Balık yemlerinde temel kimyasal analizleri yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)