DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLSAİS   101 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ile ilgili bilgileri araştırma, derleme, rapor formuna getirme, sunum hazırlamanın öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bir danışman gözetiminde çalışarak öğrenci tarafından belirlenen spesifik bir konunun araştırılması, sentezlenmesi ve analiz edilme sürecini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek bilgiye ulaşmayı öğrenir.
2) Bilişim ve iletişim teknolojilerini araştırma, düzenleme, sunum sürecinde etkili kullanır.
3) Elde ettiği sonuçları yazabilir, derleyebilir ve sunabilir.
4) Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeyi öğrenme.
5) Yaşam boyu öğrenmeye olumlu tutum geliştirir.
6) Sunum hazırlama sürecinde toplumsal, çevresel, bilimsel ve mesleki etik değerlerini göz önünde tutar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer nedir, nasıl hazırlanır Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Belirlenen seminer konusunda kaynak nasıl taranır ve kullanılır Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bilimsel etik ve intihal nedir Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Seminer konularının belirlenmesi Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Seminer konularının belirlenmesi ve kaynak taraması Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Seminer konularının belirlenmesi ve kaynak taraması Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Seminer konularının belirlenmesi ve kaynak taraması Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Arasınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Seminer taslaklarının hazırlanması Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Seminer taslaklarının hazırlanması Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sonuçların rapor haline getirilmesi Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sonuçların rapor haline getirilmesi Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sonuçların rapor haline getirilmesi Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Öğrenci sunumları Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Öğrenci sunumları Konu ile ilgili bilgilerin araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar