DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi YLSAİ   201 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir akademisyen gözetiminde öğrencilere uzmanlık alanı ile ilgili konularda bilgiye erişme, derleme, analiz etme, yorumlama, yazım ve sunum yetisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Beklenmedik problemleri çözümleyebilmek için yöntem geliştirme, elde ettiği sonuçları değerlendirebilme ve yayınlama, literatür tarama ve veri toplama sırasında etik değerlere bağlı kalma öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanı ile ilgili bilgiye ulaşmayı öğrenir.
2) Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
3) Veri toplama, değerlendirme ve yayınlama aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetmeyi öğrenir.
4) Çalışma alanı ile ilgili bir sorunu çözmede yöntem uyarlayabilir, geliştirebilir ve sorunları çözebilir.
5) Çalışma alanı ile ilgili olarak elde ettiği veya derlediği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
4 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
5 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
6 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
7 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
10 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
11 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
12 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
13 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
14 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrenci danışmanının belirleyeceği konular Kaynak taraması, saha ve/veya laboratuar çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar