DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kabuklu ve Yumuşakça İşleme Yöntemleri SAİ   553 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yasemen YANAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yumuşakça ve kabukluların avlama sonrası taşımacılığı ve sonrasında yapılan ön işlemeleri tanımlamak, konserve, salamura vb. işleme tekniklerini tanımlamak, işlenmiş ürünlerin depolanması ve kalite kontrolünü öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste kabuklu ve yumuşakçaların hasat sonrası taşımacılığı, işleme öncesi yapılan ön işlemler, işleme yöntemleri (konserve, tuzlama, kurutma, dondurma vb.), depolanma koşulları ve kalite kontrolünde uygulanan yöntemler öğretilmekte ve tartışılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kabuklu ve yumuşakçaları sınıflandırır
2) Kabukluların işleme yöntemlerini tanımlar
3) Yumuşakçaların işleme yöntemlerini tanımlar
4) İşlenmiş kabuklu ve yumuşakçaların depolanma yöntemlerini açıklar
5) İşlenmiş kabuklu ve yumuşakçaların kalite kontrol yöntemlerini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kabuklu ve yumuşakçaların sınıflandırılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Kabuklu ve yumuşakçaların üretimi ve ihracatı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Kabukluların besin içeriklerini etkileyen faktörler Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Yengeçlerin işleme teknikleri İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
5 Karideslerin işlenme yöntemleri lgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
6 Bivalviaların işlenme yöntemleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 İstakozların işleme teknikleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Yumuşakçaların besin içerikleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
10 Kalamar işleme yöntemleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Deniz anası işleme yöntemleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 İşlenmiş kabuklu su ürünlerinde kalite kontrol yöntemleri İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
13 İşlenmiş yumuşakçaların kalite kontrol yöntemleri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bir karides işleme fabrikasının örnek bir iş akış diagramı lgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bir yengeç işleme fabrikasının örnek bir iş akış diagramı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar