DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balıkçılıkta Alternatif Ürünler SAİ   552 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yasemen YANAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri endüstrisinin yan ürünlerini kavramak, doğrudan yenilebilen (balık yağı, balık proteini konsantreleri, balık unu, fermente su ürünleri) ve yenilemeyen yan ürünlerin (balık silajı, kitin, jelatin, insülin iyot, mannit vb.) tıbbi ve biyolojik değerlendirilmesi hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste doğrudan yenilebilen su ürünleri yan ürünlerinin değerlendirilmesi (balık yağı, balık proteini konsantreleri, balık unu, fermente su ürünleri) ve besleyici değerleri açıklanmaktadır. Doğrudan yenilemeyen veya insan gıdası olamayan yan ürünlerin tıbbi ve biyolojik açıdan değerlendirilmesi (balık silajı, kitin, jelatin, insülin iyot, mannit vb.) öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünleri işleme atıklarının önemini açıklar
2) Yenilebilen yan ürünlerin değerlendirilmesini kavrar
3) İşleme atıklarından elde edilen biyoaktif bileşenleri açıklar
4) Yenilemeyen yan ürünlerin değerlendirilmesini açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiyede Su ürünleri işleme atıklarının durumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yenilebilen su ürünleri atıkları ve kullanım alanları Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Balık Protein Konsantreleri Üretim Teknolojisi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Fermente Su Ürünleri Üretimi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Hidrolize Balık Ürünleri Üretimi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Vitamin ve Kalsiyum Üretimi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Sanayide kullanılan Yenilemez Ürünler İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Balık Unu İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
10 Balık Silajı İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
11 Balık Derisi, Tutkal, İnsülin üretimi İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
12 İyot ve Mannit Üretimi Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Soru-Cevap
Gösteri
13 Kitin ve Kitosan Üretimi ve Kullanım alanları İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Kollojen ve jelatin Üretimi ve Kullanım Alanları İlgili kaynakların okunması ve makale tarama
15 Gübre ve Rennin eldesi İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar