DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Fonksiyonel Gıdalar SAİ   551 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile fonksiyonel su ürünleri terimleri, sınıflandırılması, fonksiyonel su ürünlerinin özellikleri ve sağlığa etkileri, fonksiyonel su ürünlerinin gıda sektöründe, eczacılıkta ve kozmetik alanında kullanılması, gıda güvenliği ve toksikolojisi açılarından değerlendirmeler ve su ürünleri işleme endüstrisi atıklarının fonksiyonel gıda olarak kullanılması anlatılacaktır. Ayrıca mevcut yasal düzenlemeler, mevcut gıda pazarlarında fonksiyonel su ürünlerinin yeri ve önemi; toplum sağlığı üzerine potansiyel etkileri; fonksiyonel su ürünlerinin geleceği gibi konular işlenecektir.
Dersin İçeriği
Fonksiyonel su ürünleri terimleri, sınıflandırılması, fonksiyonel su ürünlerinin özellikleri ve sağlığa etkileri, fonksiyonel su ürünlerinin gıda sektöründe, eczacılıkta ve kozmetik alanında kullanılması, gıda güvenliği ve toksikolojisi açılarından değerlendirmeler ve su ürünleri işleme endüstrisi atıklarının fonksiyonel gıda olarak kullanılması, mevcut yasal düzenlemeler, mevcut gıda pazarlarında fonksiyonel su ürünlerinin yeri ve önemi, toplum sağlığı üzerine potansiyel etkileri, fonksiyonel su ürünlerinin geleceği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyonel su ürünleri terimleri, sınıflandırılması hakkında bilgi edinir.
2) Fonksiyonel su ürünlerinin özellikleri ve sağlığa etkilerini öğrenir.
3) Fonksiyonel su ürünlerinin gıda sektöründe, eczacılıkta ve kozmetik alanında kullanılması ile ilgili bilgi edinir.
4) Gıda güvenliği ve toksikolojisi açısından değerlendirmeler yapar.
5) Mevcut gıda pazarlarında fonksiyonel su ürünlerinin önemi ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinir.
6) oplum sağlığı üzerine potansiyel etkileri ve fonksiyonel gıdaların geleceği hakkında bilgi edinir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyonel su ürünleri terimleri ve sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Bitkisel kökenli fonksiyonel gıdalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Hayvansal kökenli fonksiyonel gıdalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Fonksiyonel su ürünlerinin özellikleri ve sağlığa etkileri, öğrencilerin sunum konularını belirleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Fonksiyonel su ürünlerinin gıda sektöründe kullanılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Fonksiyonel su ürünlerinin eczacılıkta ve kozmetik alanında kullanılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Gıda güvenliği ve toksikolojisi açılarından fonksiyonel gıdaların değerlendirmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Gıda güvenliği ve toksikolojisi açılarından fonksiyonel gıdaların değerlendirmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Su ürünleri işleme endüstrisi atıklarının fonksiyonel gıda olarak kullanılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Su ürünleri işleme endüstrisi atıklarının fonksiyonel gıda olarak kullanılması, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Yasal düzenlemeler, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Mevcut gıda pazarlarında fonksiyonel su ürünlerinin yeri ve önemi, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Toplum sağlığı üzerine potansiyel etkileri, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Fonksiyonel su ürünlerinin geleceği, öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar