DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri İşlemede Yeni Yöntemler SAİ   548 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerini korumada yeni yöntemler; Modifiye atmosfer paketleme (MAP), Işınlama Teknolojisi, Ozon gazı kullanma teknolojisi, Pulsed electric fields (PEF), Ultraviolet radyasyonu, Oscillatory magnetic fields (OMF), Yüksek basınç metodu, Ultrasound metodu, Yüksek yoğunlukta ışık (High intensity light) ve bu metodların kalite üzerine etkisi hakkında bilgi verilir.
Dersin İçeriği
Su ürünlerini korumada yeni yaklaşımlar; Modifiye atmosfer paketleme (MAP), Işınlama Teknolojisi, Ozon gazı kullanma teknolojisi, Pulsed electric fields (PEF), Ultraviolet radyasyonu, Oscillatory magnetic fields (OMF), Yüksek basınç metodu, Ultrasound metodu, Yüksek yoğunlukta ışık (High intensity light) ve bu metodların kalite üzerine etkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modifiye atmosfer paketleme (MAP) ve kaliteye etkisi hakkında bilgi edinir.
2) Işınlama Teknolojisi ve kaliteye etkisini öğrenir
3) Ozon gazı kullanma teknolojisi ve kaliteye etkisini öğrenir.
4) Pulsed electric fields (PEF), Ultraviolet radyasyonu kullanımı ve kaliteye etkileri ile ilgili bilgi edinir.
5) Oscillatory magnetic fields (OMF), ve yüksek basınç metodları ve kaliteye etkileri ile ilgili bilgi edinir.
6) Ultrasound metodu, yüksek yoğunlukta ışık (high intensity light) ve bu metodların kaliteye etkilerini öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modifiye atmosfer paketleme (MAP) ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Işınlama Teknolojisi ve kaliteye etkisi öğrencilerin sunum ödevlerini belirleme Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Ozon gazı kullanma teknolojisi ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Ozon gazı kullanma teknolojisi ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Pulsed electric fields (PEF) ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Ultraviolet radyasyonu ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Ultrasound teknolojisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Ultrasound teknolojisi ve öğrenci sunumları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Oscillatory magnetic fields (OMF) ve kaliteye etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Oscillatory magnetic fields (OMF) ve kaliteye etkisi öğrencilerin sunumu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Yüksek basınç metodu ve kaliteye etkisi, öğrencilerin sunumu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Yüksek basınç metodu ve kaliteye etkisi, öğrencilerin sunumu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Yüksek yoğunlukta ışık (High intensity light) ve kalite üzerine etkisi öğrencilerin sunumu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Yüksek yoğunlukta ışık (High intensity light) ve kalite üzerine etkisi öğrencilerin sunumu Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar