DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Biyokimyasal ve Fiziksel Bozulma Parametrelerinin Belirlenmesi SAİ   547 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerinin biyokimyasal ve fiziksel kalite düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan analiz yöntemlerinin prensipleri ve uygulama şekilleri. Su ürünlerinin depolanmasında biyokimyasal değişim sonucu oluşan ürünlerin tespiti ve doku ve renkte görülen değişimleri açıklar.
Dersin İçeriği
Su ürünlerinin biyokimyasal ve fiziksel kalitelerini belirlemede kullanılan prensip ve yöntemler. Su ürünlerinin depolanma periyodu boyunca meydana gelen biyokimyasal değişimler sonucu oluşan ürünlerin belirlenmesi, doku ve renk değişimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünlerinde ölüm sonrası meydana gelen değişimleri açıklar
2) Su ürünlerinin kalitesini değerlendirmede uygun yöntemi belirler
3) Su ürünlerinin raf ömrünün belirlenmesinde fiziksel ve biyokimyasal yöntemleri kullanmayı öğrenir
4) Fiziksel ve kimyasal kalite verilerini değerlendirebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölüm sonrası balıkta meydana gelen değişimler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Otolitik değişimler, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
3 Nükleotid yıkım ürünleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Lipit oksidasyonu ve hidrolizi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 TMAO ve yıkım ürünleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Kalite indikatörü olarak enzimlerin kullanımı Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Kalite indikatörü olarak enzim ürünlerinin kullanımı , ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Kalite değerlendirmesinde NMR uygulamaları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Fiziksel analizler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
11 Doku değişimleri ve ölçüm yöntemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Renk değişimleri ve ölçüm yöntemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Elektronik burun ve dil Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Öğrenci sunumları ve genel değerlendirme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar