DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Toksinleri SAİ   541 1 1 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Scombroid ve ciguatera balık zehirlenmesine yol açan toksinler, saksitoksin, gonyautoksin, okadaik asit, tetrodotoksin, domoik asit, ve brevetoksin gibi paralitik, nerotoksik, amnezik ve diyaretik kabuklu balık zehirlenmesine yol açan toksinlerin sınıflandırılması, orijini, oluşum mekanizması ve kimyası, toksikolojisi, insanlarda görülen hastalık semptomları, kontrol ölçütleri ve tespit metotları hakkında bilgiler verilmesi
Dersin İçeriği
Scombroid ve ciguatera balık zehirlenmesine yol açan toksinler, saksitoksin, gonyautoksin, okadaik asit, tetrodotoksin, domoik asit ve brevetoksinin insan sağlığına etkileri, paralitik, nerotoksik, amnezik ve diyaretik kabuklu balık zehirlenmesine neden olan toksinler, toksinlerin sınıflandırılması, orijini, oluşum mekanizması, kimyası ve toksikolojisi, insanlarda görülen hastalık semptomları, kontrol ölçütleri ve tespit metotları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Scombroid ve ciguatera balık zehirlenmesine yol açan toksinler hakkında bilgi edinir
2) Saksitoksin, gonyautoksin, okadaik asit, tetrodotoksin, domoik asit ve brevetoksinin insan sağlığına etkilerini anlar
3) Paralitik, nerotoksik, amnezik ve diyaretik kabuklu balık zehirlenmesine neden olan toksinlerin hakkında bilgi edinir
4) Toksinlerin sınıflandırılması, orijini, oluşum mekanizması, kimyası ve toksikolojisi hakkında bilgi edinir
5) İnsanlarda görülen hastalık semptomları, kontrol ölçütleri ve tespit metotlarını öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su ürünleri kaynaklı toksinlerin sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Toksinlerin orijini, oluşum mekanizması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Toksinlerin kimyası ve toksikolojisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 İnsanlarda görülen zehirlenme semptomları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Scombroid balık zehirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Ciguatera balık zehirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Toksinler: Saksitoksin, gonyautoksin Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Toksinler: Okadaik asit, tetrodotoksin Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Toksinler: Domoik asit, ve brevetoksin Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Toksin üreten mikroorganizmalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Kabuklu su ürünleri zehirlenmesi: paralitik, nerotoksik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Kabuklu su ürünleri zehirlenmesi: Amnezik ve diyaretik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Kontrol ölçütleri ve tespit metotları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Su ürünleri kaynaklı toksinlerin insan sağlığına etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığ Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar