DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Balıkçılığı Yapısal Analizi SAİ   540 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk balıkçılık üretimi, filo durumunu ve balıkçılığın sosyo ekonomik açıdan değerlendirmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki canlı kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla stokların ve avlanabilecek miktarların bilinmesi için bilimsel araştırmaların yapıllması ve istatistik verilerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu araştırmaları yapabilmek ve değerlendirebilecek teknik kadronun yetiştirilmesi gerekmektedir. Denizlerdeki balıkçılık potansiyeli yanında av gücünün en ekonomik şekilde kullanılması yanında biyolojik kaynakların özelliklerinin bilinmesi ve av modernizasyonunun da sağlanması için gerekli bilgilerle donanmış teknik eleman yetiştirilmesi zorunluluk arzetmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'yi çevreleyen denizlerin canlı kaynaklar bakımından özellikleri ve potansiyeli bilinecektir
2) Balıkçılık araştırmalarının av , araç ve gereçleri ile yöntemleri konusunda bilgi edinilerek, sonraki balıkçılık çalışmaları üzerine hazırlanacak proje önerileri için temel bilgiler verilecektir.
3) Ülkenin av gücü irdelenerek kaynakların sürdürülebilir kullanımı için temel bilgiler edinilecektir.
4) Avcılığın kontrölünde temel esas ve yöntemler irdelenerek, bu konudaki yönetmeliklerin hazırlanmasına katkı sağlanabilecektir.
5) Ülke balıkçılığında kaynakların,sürdürülebilir ve maksimum yarar sağlayabilecek yönetim uygulamalarını gerçekleştirebilecek yeni bir organizasyon yapısının kurulması ile ilgili bir vizyon oluşturacaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyeyi çevreleyen denizlerin özellikleri (Karadeniz, Marmara Denizi,Ege Denizi,Akdeniz ve UluslararasıSular) Ders notları, makaleler
2 Canlı Deniz Kaynakları Potansiyeli( Karadeniz, Marmara Denizi,Ege Denizi ve Akdeniz'in 1. Pelajik Balıklar,2. Demersal Balıklar 3. Omurgasızları) Ders notları, makaleler
3 Canlı Deniz Kaynakları Potansiyeli( Karadeniz, Marmara Denizi,Ege Denizi ve Akdeniz'in 1. Pelajik Balıklar,2. Demersal Balıklar 3. Omurgasızları) Ders notları, makaleler
4 Balıkçılık Üretimi Ders notları, makaleler
5 Ülkenin Av Gücünün Analizi( Gırgır Tekneleri, Trol Tekneleri, Uzatma Ağları ile Yapılan Balıkçılık, Algarna, ığrıp v.b , Olta Balıkçılığı,Sportif Balıkçılık) Ders notları, makaleler
6 Ülkenin Av Gücünün Analizi( Gırgır Tekneleri, Trol Tekneleri, Uzatma Ağları ile Yapılan Balıkçılık, Algarna, ığrıp v.b , Olta Balıkçılığı,Sportif Balıkçılık) Ders notları, makaleler
7 Balıkçılık düzenlemeleri analizi Ders notları, makaleler
8 Ara Sınav
9 Balıkçı kooperatifleri Ders notları, makaleler
10 Balıkçı kooperatifleri Ders notları, makaleler
11 Balıkçı topluluklarının sosyal ve ekonomik durumları Ders notları, makaleler
12 Türkiye Balıkçılığında uygulanması gerekli stratejiler (Kısa vadeli stratejiler, Orta vadeli stratejiler, Uzun vadeli stratejiler) Ders notları, makaleler
13 Türkiye Balıkçılığında uygulanması gerekli stratejiler (Kısa vadeli stratejiler, Orta vadeli stratejiler, Uzun vadeli stratejiler) Ders notları, makaleler
14 Avcılıkta Yasal Düzenlemeler Ders notları, makaleler
15 Avcılıkta Yasal Düzenlemeler Ders notları, makaleler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar