DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Gıda Enzimolojisi SAİ   539 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yasemen YANAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enzimi tanıyabilmek, kimyasal yapıları ve özelliklerini öğrenmek su ürünlerinde doğal olarak bulunan enzimlerin su ürünlerinin rengi, görünümü, tekstür ve lezzeti ile ilişkilerini kavrayabilmek, su ürünleri işleme ve kalite kontrolde enzimlerin kullanımı hakkında yorum yapabilmek
Dersin İçeriği
Bu derste enzimin tanımı ve önemi, kimyasal yapıları ve temel özellikleri öğretilmelte, su ürünlerinde bulunan doğal enzimler ile bu enzimlerin su ürünlerinin rengi, görünümü, tekstür ve lezzeti ile olan ilişkileri öğretilmekte ve tartışılmaktadır. Su ürünleri işleme ve kalite kontrolde enzimlerin kullanımları ve işlem yardımcıları olarak enzimler tartışılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enzimler, kimyasal yapıları, temel özellikleri ve önemini açıklar
2) Su ürünlerinde bulunan doğal enzimleri sıralar
3) Su ürünlerinde bulunan enzimlerin renk, görünüm, tekstür ve lezzet ile olan ilişkisini kavrar
4) Enzimlerin su ürünleri işleme endüstrisinde işlem yardımcıları olarak kullanımlarını açıklar
5) Su Ürünlerinin kalite kontrolünde enzimlerin yeri ve önemini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enzimin tanımı, genel özellikleri, sınıflandırılması, çalışmalarına etki eden faktörler - Anlatım
2 Gıda sanayiinde enzimlerin rolü Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Su ürünleri enzimleri (Proteaz, lipaz, transglutaminaz vb.) Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Balık ve kabuklu işleme atıklarından izole edilen enzimler. Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Su ürünleri enzimlerinin gıda endüstrisinde kullanım olanakları Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Su ürünleri işleme teknolojisinde işlem yardımcıları olarak enzimler Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Su Ürünlerinin Kalite kontrolünde enzimlerin yeri ve önemi ; Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Kalite göstergesi ve analitik amaçlı enzimler; Biyosensörler Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Proteazlar ve su ürünlerinde işlem yardımcıları olarak kullanımları Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Transglutaminazların kullanımı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Transglutaminazlar ve Su Ürünleri Tekstürüne Etkileri Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Lipazların EPA ve DHA ekstraksiyonunda Kullanımı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale taraması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 İşlenmiş ürünlerde tür tayininde enzimatik yöntemler, Donmuş-çözülmüş balık ürünlerinin tayininde enzimlerin kullanımı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale taraması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Taze balık kalitesinin tayininde direkt enzimatik yöntemler: K-değeri, TMA analizi vb. Ders notları ve ilgili kaynakların okunması, makale taraması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar