DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri SAİ   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
HACCP, IFS, BRC ve bu standartlara dayalı olan ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim standartları, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde, standartların özeti, genel şartlar, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğu, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması, sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı, yönetimin gözden geçirmesi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) içeren ön koşul programları, tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri, HACCP planının oluşturulması, doğrulama planı, izlenebilirlik sistemi, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü, gıda güvenliği yönetim sistemi doğrulaması hakkında bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği
Gıda güvenliği, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,iyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) vb., ön koşul programları, tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri, HACCP planının oluşturulması, izlenebilirlik sistemi, gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü, HACCP sistemi, IFS, BRC standartları, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sisteminde standartların özeti, genel şartlar, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğu, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması, sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi el kitabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) HACCP, IFS, BRC standartları hakkında bilgi edinilir
2) ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim standardını öğrenir ve uygular
3) Sistem içinde standartların özetini, genel şartları, dokümantasyon şartları, yönetimin sorumluluğunu ve gıda güvenliği politikasını öğrenir
4) Sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı ve yönetimin gözden geçirmesi hakkında bilgi edinir
5) İyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi hijyen uygulamalarını (GHP) içeren ön koşul programlarını öğrenir
6) Gıda sektörüne sistemin kurulması için danışmanlık yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda Güvenliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları (GHP) vb. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Ön koşul programları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Tehlike analizi, kontrol sistemleri ve ölçütleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 HACCP planının oluşturulması, izlenebilirlik sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi, izleme ve ölçmenin kontrolü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 HACCP sistemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 IFS ve BRC standartları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Standartların özeti Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Genel şartlar, dokümantasyon şartları ve yönetimin sorumluluğu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sistemi planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: Sorumluluk ve yetki, acil durum hazırlığı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi: El kitabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar