DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pasif Av Araçları Avcılığı ve Av Verimi Üzerine Etkili Faktörler SAİ   533 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Av verimini etkileyen faktörlerin bilinmesi
Dersin İçeriği
Renk, materyal, balık davranışı gibi parametrelerin av verimi üzerine etkisi uygulamalı olarak gösterilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pasif av araçlarını bilir ve tanımlar
2) Uzatma ağları ile örnekleme yöntemini bilir
3) Verileri analiz edebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Av Araçlarının Sınıflandırılması (Aktif ve Pasif Av Araçları) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Av Verimi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Rengin av verimine etkisi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Saha çalışması 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
5 Saha çalışması 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
6 Saha çalışması 3 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
7 Veri analizi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Veri analizi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Materyalin av verimine etkisi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
11 Saha çalışması 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Saha çalışması 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
13 Saha çalışması 3 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Deney / Laboratuvar
14 Veri analizi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Veri analizi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar