DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Önemi SAİ   532 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yasemen YANAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerinin protein, lipit, karbonhindrat, inorganik madde, vitaminler, enzimler ve hormonlar gibi maddelerin yapısı ve özelliklerini öğrenmek, su ürünlerinin işlenmesinde ve muhafazasında ortaya çıkan değişiklikleri kavramak ve insan beslenmesindeki etkileri ve önemini değerlendirmek ve yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste su ürünlerinin protein, lipit, karbonhindrat, inorganik madde, vitaminler, enzimler ve hormonlar gibi maddelerin yapısı ve özellikleri öğretilmekte, su ürünlerinin işlenmesinde ve muhafazasında ortaya çıkan değişiklikler değerlendirilmekte, su ürünlerinin insan beslenmesindeki etkileri ve önemi öğretilmekte ve tartışılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünlerinin besin bileşenlerine etki eden etmenleri kavrar
2) Su ürünleri proteinleri, lipitleri, vitamin, mineral vb. besin kompozisyonlarını açıklar
3) Su ürünlerinin besin bileşenlerine etki eden etmenleri kavrar
4) Su ürünlerinin işlenmesi esnasında besin bileşenlerindeki değişimleri açıklar
5) Su ürünlerini depolanması esnasındaki besin bileşenlerindeki değişimleri sıralar
6) Su ürünlerinin insan beslenmesindeki önemini açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
X
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
X
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su Ürünlerinin Besin Değeri (Balık etinin besin değeri ve diğer etlerle kıyaslanması) - Anlatım
Soru-Cevap
2 Proteinler (Tanımı ve Kimyasal Yapısı , Proteinlerin Organizmadaki Fonksiyonları, Protein Kaynakları ve Miktarları, Esansiyel Aminoasitler) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Su Ürünlerinin Protein içeriği ve Beslenmedeki önemi Ders notlarının okunması, konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
4 Lipitler (Tanımı ve Sınıflandırılması, Yağların Yapısı, Yağ Asitleri, Yağların ve Yağ Asitlerin Önemi) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Su Ürünlerinde Yağ Oranı (Su Ürünlerinde Yağ Miktarını Etkileyen Faktörler, Balıkların Yağ Oranlarına Göre Sınıflandırılması, Balıklarda Bulunan Yağ Asitleri) İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
6 Mineral Maddeler (Genel Bilgi, Minerallerin İşlevleri ve Bulundukları Kaynaklar) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Su Ürünlerinde Mineral Madde İçeriği ve Beslenmedeki Önemi İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Vitaminler (Genel Bilgi, Yağda Eriyen ve Suda Eriyen Vitaminler, Vitaminlerin İşlevleri ve Bulundukları Kaynaklar) Ders notlarının okunması, konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Tartışma
10 Su Ürünlerinde Vitamin İçeriği ve Beslenmedeki Önemi İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Karbonhidratlar (Tanımı ve Sınıflandırılması), Su Ürünlerinde Karbonhidrat Miktarı İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Soru-Cevap
Tartışma
12 Enzimler (Genel Bilgi, Yapısı, İşlevleri) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, ödev hazırlığı Anlatım
Tartışma
13 Su Ürünlerinde Bulunan Enzimler, Kalite Üzerine Etkileri İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Su Ürünleri İşleme Tekniklerinin Besin Kalitelerinde Meydana Getirdikleri Değişiklikler İlgili kaynakların okunması ve makale tarama Anlatım
Tartışma
15 Su Ürünlerinin Depolanmaları Esnasında Besin Maddelerindeki Değişimler Ders notlarının okunması, konu ile ilgili kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar