DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Av Araçları ve Avlama Yöntemlerinin Ortama Etkileri SAİ   529 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKAMCA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının ve avlama yöntemlerinin sucul ortama olumsuz etkilerinin tanımlanması ve bu olumsuz etkileri en aza indirmek için yapılacak çalışmaların belirlenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Av araçlarının kirletici etkileri, aşırı avcılık, bentik fauna ve floraya etkileri, hayalet balıkçılık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balıkçılık yönetimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
2) Sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgiye sahip olur.
3) Av araçlarının sucul ortama olan olumsuz etkilerini giderme becerisine sahip olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve yorumlar
X
4
Uzmanlık alanında karşılaştığı sorunları uygun bilimsel yöntemleri kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili beklenen ya da öngörülmeyen sorunlara yönelik çözüm yöntemi belirler ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
7
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır, bu kaynaklardan yararlanır, edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel olarak değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
X
8
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
X
9
Alanındaki güncel bilgileri veya çalışmalarını yazılı görsel ve sözlü olarak sunabilir.
X
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir
X
11
Bir yabancı dilde sözlü yazılı iletişim kurabilir.
12
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
13
Uzmanlık alanıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
14
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planı geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri kapsamında değerlendirebilir.
X
15
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
2 Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
3 Av araçlarının kirletici etkileri, ödev Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
4 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Hedef dışı av, ödev. Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
6 Iskarta Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
7 Aşırı avcılık ve etkileri Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Bireysel Çalışma
9 Av araçlarının bentik fauna ve floraya etkileri Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
10 Hayalet balıkçılık, ödev. Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
11 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Deniz çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Göl çalışması Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması
14 Yasak ve kaçak avlanmaların etkileri, ödev. Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
15 Diğer zararlı yöntemler ve etkileri Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konusu ile ilgili notların ve bilgilerin okunması Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar